Adófizetési határidő közeleg!

Felhívjuk a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok figyelmét, hogy a HELYI ADÓK: magánszemélyek kommunális adója, építményadó, iparűzési adó, telekadó, gépjárműadó 2018. I. félévi pótlékmentes befizetési határideje: 2018. március 19.  A névre szóló csekkek postázása megtörtént.

Tájékoztatás jogi- és magánszemélyek részére az építményadóval és telekadóval, valamint magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban:

  • Értesítjük a Tisztelt Adóalanyokat, hogy külterületi, belterületi építmény vagy telek eladása, vásárlása, átminősítése, illetőleg reklámhordozó létesítése, továbbá az adózó általunk ismert székhelyében, lakcímében történő, bármely építmény, illetve telekadót érintő változás esetén az adás-vételi szerződéseket, építményadó-, telekadó adatbejelentéseket szíveskedjenek beküldeni (Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda 8400 Ajka, Szabadság tér 12.) vagy személyesen behozni (V. emelet, 506. iroda, tel: 521-152, ügyintéző: Csirkovics Ildikó) a változások átvezetése miatt.
  • Értesítjük a Tisztelt Adóalanyokat, hogy lakás eladása, illetve vásárlása esetén az adás-vételi szerződéseket az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjánál (V. emelet, 505. iroda, tel: 521-151) be kell mutatni, a változások átvezetése miatt.

Mentességben részesülnek – bejelentésre – a nyugdíjasok, munkanélküliek, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban vagy aktív korúak ellátásában részesülő személyek, valamint a háztartásában gyermeket nevelők, a gyermek 18 éves koráig.

Kérjük a Tisztelt Adófizetőket a határidő betartására!

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Iroda

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás