Ajkán hétfőtől szabad az égetés

Várja a sorsát a kertben felgyülemlett hulladék.

 Bizonyára már mindenki várja, hogy vége legyen a télnek, kicsit kiszabadulhasson a természetbe, parkokba, netán a kiskertjébe.  A természet ébredésével a kertészek is ébrednek, akiknek az elő feladataik közé tartozik a fák, szőlők metszése. Talán ezért is kevert  nagy port az új jogszabály aminek értelmében március 5-től tilos az avar és gaz égetése belterületen, ha az önkormányzat másképp nem rendelkezik. Külterületen pedig csak illetékbélyeggel ellátott kérelem benyújtása és jóváhagyás után gyújthatunk ilyen tüzet.

Valójában nincs új a nap alatt, hiszen Ajkán évek óta önkormányzati rendelet szabályozza az avar és a kerti hulladék égetését. A szabályzás nem titkolt célja “a környezet és a levegő minőségének megőrzése és védelme, valamint az emberek egészségének és életminőségének javítása.” Ki így, ki úgy fogadta ezt a rendeletet, hiszen valljuk be őszintén, elég bosszantó tud lenni amikor verőfényes napsütés van és nem lehet ablakot nyitni  a füst miatt. A másik oldalról nézve, ha valaki nem tudja, akarja komposztálni a kerti hulladékot, az mit tehet az égetésen kívül vele?

Várja a sorsát a kertben felgyülemlett hulladék.
Várja a sorsát a kertben felgyülemlett hulladék.

Péter Gábor az Avar Kft. igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a szerves kerti hulladék elhelyezhető a szemétszállításra használt tároló edényben is. Így apránként megszabadulhatunk égetés, komposztálás nélkül is a nyesedéktől. A cég telephelyén lehetőség van speciális zsák vásárlásra is .

Természetesen az idevonatkozó önkormányzati rendeletet is beszereztük. Ami az alábbiakat írja a kerti hulladék kezeléséről, gyűjtéséről.

– A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálással kell hasznosítani.

– A hulladékok égetése csak március 16-tól-április 15-ig és október 15-től-november 15-ig tartó időszakban, hétköznapokon 10.00 órától 20.00 óráig, szombaton délelőtt 10.00. órától 12.00. óráig és délután 15.00 órától 17.00 óráig engedélyezett, megfelelő légköri viszonyok mellett jelen rendeletben szabályozott módon. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos

– A szervezett háztartási hulladékgyűjtésbe bekapcsolt területeken az avar és kerti hulladékot – a hulladékgyűjtési közszolgáltatás keretében – a közszolgáltató által erre a célra díj ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákba szabad elhelyezni, melyet a szolgáltató elszállít. A hulladékgyűjtő zsákért fizetendő díjat a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többször módosított 25/2002. (XII.23.) rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
– A háztartási hulladék szállításába be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve az ingatlant használó köteles gondoskodni.
– A hulladékgyűjtő edénybe elhelyezhető hulladék mennyiségére és minőségére vonatkozóan a mindenkor érvényes hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előírása az irányadó.”

 

 

Comments

comments

2 Comments

  1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat márc. 5-től tiltja a belterületi égetést. Ezt sztem nem írja felül egy ajkai rendelet…

    • “Március 5-én hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely új előírásokat határozott meg a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan is.

      Amennyiben önkormányzati rendelet nem rendelkezik a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladékok, valamint lábon álló növényzet, és tarló égetéséről, abban az esetben ilyen tevékenységet végezni tilos.”

Hozzászólás