Az elesettekért, rászorulókért dolgoznak, ezúttal viszont őket ünnepelték

Péntek Magdolnának Schwartz Béla adta át a kitüntetést (Fotó: Györkös)

Köszönöm, hogy méltónak találtak erre az elismerésre. Vallom, hogy néhány jó szó és a kedves mosoly pozitív energiát nyújt minden időben mindenkinek, ezért igyekszem így végezni a munkámat évek óta – fogalmazott meghatottan Péntek Magdolna, az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodájának vezetője a szociális munka napja alkalmából szervezett városi ünnepségen, miután Szociális Munkáért díszoklevéllel jutalmazták.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont kiállítóterme adott otthont a rendezvénynek, ahol Schwartz Béla polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében a szociális munkát végzők áldozatos tevékenységét hangsúlyozta, amit a társadalom nem becsül meg eléggé, pedig a szféra dolgozói éjjel-nappal, az év minden napján azért vannak, hogy az elesetteket, a rászorulókat, a betegeket és az időseket segítsék, így sokszorosan jár nekik a köszönet. Kiemelte, hogy a város szociális ellátó rendszere jó színvonalú, viszont a civilek és a magánszemélyek még keveset tesznek azért, hogy a szociális védőhálót erősítsék. Ezen szeretne változtatni a városvezetés az Ajka 60 rendezvénysorozat keretében a következő két évben, hogy a szociális érzékenység természetessé váljon az ajkaiaknak, legyen szó a szomszédok segítéséről, vagy a tágabb lakókörnyezetben élők támogatásáról.

A polgármester szavai után a jubiláló kollégák köszöntésével folytatódott az ünnepség, akik több évtizedes szociális területen végzett kitartó, lelkiismeretes és odaadó munkájukért részesültek elismerésben. Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központból Baranyai Zsuzsanna családsegítőt 30 éves, Varga Anita gondozónőt 25 éves közszolgálati munkaviszonyáért jutalmazták, míg a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központból Horváth Eszter, az Idősek Otthonának vezetője 30 éves, Holczer Lilla gondozónő 40 éves jogviszonyát ünnepelte. A polgármester jelképesen egy-egy szál virággal köszöntötte a hölgyeket.

Megtelt a kiállítóterem a szociális szféra dolgozóival az ünnepségre

A jubilálók munkájának elismerését követően Péntek Magdolna méltatása és érdemeinek felsorolása következett. Szociális Munkáért kitüntetésben ugyanis azok a személyek vagy közösségek részesülhetnek, akik a város közéletében, a szociális ellátás területén, a karitatív jellegű tevékenységek szervezésében hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel általános elismerést vívtak ki.

A mindig mosolygós irodavezető a kitüntetés kritériumainak maradéktalanul megfelel, hiszen feladatát a kezdetektől lelkesedéssel, fáradhatatlanul és teljes körűen látja el, miközben jó kapcsolatot ápol a vele kapcsolatban álló szervezetekkel, vezetőkkel, intézményekkel.

Péntek Magdolna magyar nyelv- és irodalom valamint orosz nyelv- és irodalom szakos általános iskolai tanár, e-közigazgatási menedzser. 1989-től a Kossuth Lajos Általános Iskolában tanított, ahol már pedagógusként jó néhány tapasztalatot szerzett a szociális problémák megoldásában, főként hátrányos helyzetű gyermekeket tanítva. 1996. június 1-től, gyedről visszatérve kikéréssel került a polgármesteri hivatal Népjóléti és Igazgatási Irodájára, szociális ügyintéző munkakörbe. Majd részt vett 1997-ben a Lakosságszolgálati Iroda keretein belül az ügyfélszolgálat létrehozásában.

Jelképes hála virág formájában a több évtizedes kitartó munkáért

A feladatkörébe tartozó hatósági feladatokat mindig nagyon udvariasan, gyorsan, szakszerűen és pontosan látta el. Munkavégzésére azóta is az együttműködés, segítőkészség, konfliktusok kiküszöbölése, illetve a humánum előtérbe helyezése a jellemző, munkatársaihoz való viszonya példamutató. Az önkormányzati célkitűzéseket a legteljesebb mértékben megvalósító köztisztviselő. Szakmai felkészültsége kimagasló, ő vezette a rendőrségtől átkerült okmány-ügyintézési feladatkörrel kibővült Ügyfélszolgálati Csoportot, 2007-től pedig a szerteágazó feladatkörrel létrehozott Szociális és Igazgatási Iroda vezetője.

A hatósági és hivatali szociális ügyeken kívül, az önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményeinek, a bölcsőde irányítása, felügyelete is a munkakörébe tartozik. Szervezi és koordinálja a városi Szociális Kerekasztalt.

Ramasz László és táncosai

Komoly felkészülést és irányítást igényelt, hogy 2013-ban a 12 szakterülettel, térségi feladatkörrel felruházott Családsegítő és Gondozási Központból a család és gyermekjóléti feladatok társulási formában kiváltak, az átszervezést követően két új intézmény jött létre. A munka nem lett kevesebb, mert az irányító szerep Ajkáé maradt.

A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait 2016. január 1-től a társulástól visszavette az önkormányzat. Új intézmény formájában megalapította a járási feladatokat is ellátó Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központot.

Szoros kapcsolatot tart a Molnár Gábor Műhely Alapítvánnyal, amely a fogyatékkal élők nappali ellátását feladat-átvállalási szerződés keretében látja el az önkormányzat helyett. Figyelemmel kíséri munkájukat, közreműködik az önkormányzati támogatás megvalósításában.

Iván Anna és Szücs Tamás több zenei stílusból is ízelítőt adott a közönségnek

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményei élén az elmúlt években vezetőváltás ment végbe. Az irodavezetőnek nagy szerepe volt abban is, hogy ezek a változások zökkenőmentesen alakultak, a hivatal és a két szociális intézmény valamint a bölcsőde tevékenysége azóta is zavartalanul működik. Péntek Magdolna a város szociális-, család- és gyermekjóléti ellátásában kifejtett kimagasló színvonalú vezetői tevékenysége elismeréseként kapta az önkormányzat elismerését.

A program a Ramasz László vezette Platina Táncstúdió produkciójával és a Hanghullám Tehetségkutató verseny döntőseinek, Iván Annának és Szücs Tamásnak a zenés összeállításával folytatódott, majd állófogadással zárult.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás