A Borsos iskola tanárai Lanchesterben az Erasmus+ program keretében

Intézményünk, az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola ismét sikeresen pályázott az Erasmus+ nemzetközi pályázaton. Ez újabb 3 év partnerséget jelent 3 európai intézménnyel: német, angol és olasz iskolákkal.

Az előző projektünket jelentős mértékben kibővítettük, több tanulói mobilitást építettünk be, amely azt jelenti, hogy minden partnerországból 4-4 tanuló utazik Németországba, Unnába, Olaszországba, Pisába, Angliába, Lanchesterbe valamint Magyarországra, Ajkára. A tanulók és kísérőik egy hetet töltenek a partnerintézményeknél, részt vesznek a tanórákon, programokon, és együtt dolgoznak a projekt megvalósításán.

Az új projektünk témája az irodalom. A tanulóink életkorának megfelelően elsősorban a mesék világából merítjük a megoldandó feladatainkat. Azon túl, hogy megtartottuk az előző projektünk céljait (a tanulók kulcskompetenciájának, interkulturális, kommunikációs és digitális kompetenciájának fejlesztését), szeretnénk megismertetni a diákokat az európai nemzetek meséinek segítségével a partnerországok irodalmi alkotásaival.

A projekt címe: „Megosztjuk történeteinket.” Az európai nemzetek kultúrájának egyesítése az irodalmi művek feldolgozásával. Egy nagyon fontos tényező miatt választottuk témául az irodalmat: napjainkban a gyerekek egyre kevesebbet olvasnak, szövegértési problémákkal küzdenek. Szeretnénk felkelteni bennük az olvasás iránti érdeklődést, támogatni őket abban, hogy örömüket leljék az olvasásban, így a tanuláshoz szükséges kompetenciáikat is fejlesztjük.

Augusztus végén kaptunk értesítést a Tempus Közalapítvány Támogatáskezelőtől, hogy intézményünk a pályázaton 23350 Eurót nyert, mely összeget a fent említett projekt megvalósítására használhatunk fel. Már az első tanári találkozót megelőzően kapott iskolánk feladatot. Kérdőívet kellett készíteni a nemzetek meséivel kapcsolatban, majd kitöltetni a tanulókkal, végül pedig kiértékelni az eredményt. Ezt az értékelést vittük magunkkal november közepén Lanchesterbe, a tanári találkozóra, ahol bemutattuk, összevetettük az eredményeket.

Lanchesterben nagyszabású tanári találkozót szerveztek az angol kollégák. Kapcsolódva egy másik futó projektjükhöz, 10 európai országból összesen 32 tanár vett részt a rendezvényen. A szemináriumon meghatároztuk a projekt mérföldköveit, elkészítettük az ütemtervet a tanári illetve a tanulói mobilitásokra, felosztottuk egymás között a feladatokat és természetesen betekintést nyertünk a partneriskola mindennapjaiba is. A következő tanári és tanulói találkozóra márciusban kerül sor, Ajkán. Addig azonban iskolánk tanulóinak el kell készítenie az új projekt logóját. Ebből az alkalomból logó-pályázatot hirdettünk meg. A legötletesebb alkotásokat továbbítjuk a partnerek felé, ezt követően közösen eldöntjük, melyik motívum tükrözi leginkább a projekttevékenységet, majd a kiválasztott logót fogjuk használjuk a 3 év folyamán.

Sikerként könyveljük el, hogy az előző projektet – a tapasztalataink alapján – módosítottuk és kibővítettük. Ezáltal több tanulónk számára tudjuk biztosítani a lehetőséget, hogy más nemzetek kultúrájával saját, megélt élményeiken keresztül ismerkedjenek meg.

Lecsek Desdemona

projektkoordinátor

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás