CIVIL TUDÓSÍTÓNKTÓL – Legyen meg a Te akaratod!

A címben foglalt idézet, emberi létünk egyik legmeghatározóbb mondata, a keresztény világ közös imádságából való. A megvalósult isteni akarat útját, földi és égi beteljesülését mutatta be dr. Flórián Csaba Krisztus szenvedéstörténetének ábrázolása a képzőművészetben címmel, gazdag képanyaggal illusztrálva május 5-én az evangélikus gyülekezeti teremben.

Az előadó sokéves kutatómunkával több tízezer alkotásból válogatta ki a Jézus életének sorsfordító eseményeit bemutató, legmeghatározóbb műveket. Lélekemelő másfél órában, alapos művészet-, és vallástörténeti tudás birtokában, korszakokon átívelve, új megközelítésben láthattuk a kultúránk alapjait jelentő halhatatlan remekműveket. A témához illő alázattal, hittel közelítette meg az általa kiválasztott és kivetített képeket, irodalomtörténeti utalásokat is adva hozzájuk.

Valamennyi bemutatott világhírű, vagy alig ismert művész alkotásából a „Legyen meg a Te akaratod!” könyörületen és szereteten alapuló hitvallása sugárzott a gyűlölettel, kegyetlenséggel, hazugsággal, romlott önzéssel szemben.

Kár lenne, ha Flórián doktor előadása egyszeri alkalommal és csak egy szűk kör számára lenne elérhető, mert üzenete, mondanivalója egyre árnyékosabb világunkban, szertefoszlott illúzióinkat cipelve a remény napos oldalát mutatja be a művészet, a hit és a kultúra útvonalainak szívet melengető találkozásában.

Utassy Istvánné

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás