Évzáró ülés terület kisajátítással és bérbeadással

A város képviselő-testülete december 20-án tartotta a 2017-es esztendő utolsó (rendkívüli) testületi ülését, amelyre a 2018. évi élelmezési normák megállapításának határideje miatt volt szükség.

A tizenegy megjelent képviselő hat napirendi pontban döntött, amelyek között szerepelt a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, illetve a Móra Ferenc utca 22-24. szám alatti pavilon földrészletének 2022. december 31-ig történő bérbeadása, ahol a későbbiekben is zöldség-gyümölcs árusítást folytathat az üzemeltető.

Kilenc igen, két tartózkodás mellett elfogadták a 102/2 és 102/3 helyrajzi számú ingatlanokon a kisajátítási eljárás kezdeményezését, amelyre azért volt szükség, mert a Római Katolikus Egyházközség jelezte az önkormányzatnak, hogy a temetkezési helyek lassan elfogynak, ezért szükség van a temető bővítésére. A temetkezési terület biztosítása az önkormányzat feladata, ezért vételi ajánlatot is tett az ingatlantulajdonosoknak, akik a felajánlott összeget nem fogadták el, ezért került a kérdés a testület elé.

Szó esett még az ülésen az Ajkai Média Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről, illetve a 2018.évi élelmezési normák elfogadásáról is, amit az önkormányzat a Bakony GASZT Zrt. és az Erőmű Étterem szolgáltatókat bevonva lát el a Városi Intézmények Működtető Szervezetén keresztül. Ugyanis a hatályos gyermekvédelmi törvény értelmében a települési önkormányzatnak kell biztosítania a gyermekétkeztetést az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott általános iskolákban, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban és más nevelési-oktatási intézményben. A települési önkormányzat biztosítja az étkeztetést a közigazgatási területén a „köznevelési fenntartó” által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek tanulók részére is.

Zárásként a polgármester szabadságát hagyták jóvá a képviselők, majd koccintással zárták az év utolsó ülését.

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás