Feszített költségvetés 8,2 milliárdból

Minden város működésének alapja a megfelelő költségvetés elkészítése. Az elmúlt hetekben Ajkán is ezzel foglalkoztak a város vezetői, a pénzügyi iroda munkatársai és az irodavezetők, hogy február 14-én megtárgyalhassa a testület az összeállított tervezetet.

A napirend megvitatása során először  Ravasz Tibor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője kért szót, megemlítvén, hogy nem találja a költségvetésben a Magyar Imre Kórház eszközbeszerzéseire és a pályázati hozzájárulásra elkülönített önkormányzati támogatást. Schwartz Béla polgármester válaszában kiemelte, hogy állami fenntartású intézményről lévén szó, ezért ebben a kérdésben rossz helyen kopogtat a képviselő. Az önkormányzat jó szándékát jelzi azonban, hogy egyes esetekben módosíthatja a költségvetését, erre vonatkozóan azonban egyelőre megkeresés nem érkezett a kórház részéről. Dr. Jáger László címzetes főjegyző ezt azzal egészítette ki, hogy a kórház 2013-ig volt önkormányzati tulajdonban, addig természetesen ez megmutatkozott a támogatások jellegében is.

Peternics Mihály (Fidesz-KDNP) leszögezte, hogy az egész város érdekeit kívánja szem előtt tartani, de mindenképpen szólnia kell a Kandó-lakótelepi utak és járdák elhanyagolt állapotáról, amelyek rendbetételére hamarosan sort kell keríteni.

Pákai Péter (MSZP) örömének adott hangot, hogy az idei költségvetés több mint 1 milliárd forinttal haladja meg az elmúlt évit és nem csak a kötelező, de az önkormányzat által önként vállalt feladatok elvégzésére is tartalmaz forrásokat.

Gerencsér Hilda (MSZP) is a Kandó lakótelep példáját említette, de jelezte, hogy például a Csikólegelő városrészben is elhanyagoltak az utak és a parkoló is kevés. Ravasz Tibor visszatérve a kórház ügyére kilátásba helyezte, hogy a főigazgató rövidesen felkeresi a város polgármesterét, hogy terveiről tájékoztassa. Schwartz Béla ezt tudomásul vette és reményét fejezte ki, hogy szemmel látható változások történnek majd a kórház életében, ahonnan eddig szinte csak rossz híreket kapott. Bár Gerencsér Hilda szerint a költségvetés sohasem “rózsaszín álom”, a képviselők sorra fogalmazták meg igényeiket városrészük infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban. Puskás Károly (Fidesz-KDNP) Padragkút érdekében emelt szót, ahol több út és vízelvezető szintén felújításra szorulna. Schwartz Béla polgármester a figyelmébe ajánlotta az elmúlt év erőfeszítéseit, különös tekintettel az árvízi helyzet kezelésére. Sajnos itt a privatizáció, az utak és vízelvezetők korábbi magánosítása sok kárt okozott, amiért a jelenlegi önkormányzatot felelőssé tenni hiba volna. Gyorsabban menne a terület rehabilitációja és fejlesztése, ha pályázatai pozitív elbírálásban részesülnének, de egyelőre hiába vár erre a külső segítségre, ehhez a kormánypárti képviselők jóindulatára is szükség lenne.

Hosszú vitát váltott ki ismételten a városi kórház helyzete. Megtudhattuk, hogy az intézmény megyei feladatokat is ellát – például a sokat szidott fertőző osztály – de ehhez kevés forrással rendelkezik. A polgármester szerint nem több sikerpropagandánál a létszámfejlesztés sem, hiszen az ott dolgozók közül sokan rosszul érzik magukat és a betegek is sokat panaszkodnak az ellátásra. Fülöp Zoltán (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők ne keltsék a kórház rossz hírét, ezzel csak kárt okoznának, hiszen egy alapvetően egy jól működő intézményről van szó, még ha vannak is hibái.

Schwartz Béla polgármester a felvetésekre válaszolva elmondta, hogy a városnak 102 kilométernyi úthálózata van, amit fenn kell tartania. Megjegyezte, ha a korábbi városvezetés több utat épített volna, mint a jelenlegi, talán jogosak lennének a kritikák. Jelezte, hogy a költségvetés árnyoldalait bírálóknak és az eredményeket hangsúlyozóknak is igazuk van, de egy biztos: a város törekszik a folyamatos fejlődésre. Elismerését fejezte ki a város azon polgárai felé, akik beszálltak a lakóház felújítási programba és odatették a maguk 50 százalékos részét az önkormányzat támogatása mellé. Ilyen program nincs még egy Magyarországon – emelte ki.

Rieder András (Fidesz-KDNP) Tósokberénd érdekében emelt szót, megemlítve az utak elhanyagolt állapotát. Ez magas labda volt a polgármesternek, aki a város által benyújtott pályázatok sikertelenségével vágott vissza. A városrészbe vezető kerékpárút projekttel párhuzamosan jelentős fejlesztésekre nyílt volna lehetőség, így azonban ez a távoli jövőbe került. Pad Ferenc (MSZP) ugyancsak hiányolta a gyorsabb fejlesztési ütemet, de a költségvetés összegének növekedését ő is üdvözölte. Reményét fejezte ki, hogy az ajkai közelít majd a pápai költségvetéshez, ami csaknem eléri a 15 milliárd forintot.

Utassy István (MSZP) szerint a költségvetés viszonyítás kérdése is, hiszen nem mindegy, hogy a pápaihoz, a veszprémihez, vagy – mint mondta – “a saját kínlódásunkhoz” hasonlítjuk. Az ideit “keserű” költségvetésnek nevezte és leszögezte: Ajka többet érdemelne. Hozzászólásában kitért arra is, hogy hiányoznak a pályázati pénzek az óvodák működési feltételeinek megteremtéséhez, és hogy a város neve – Tapolcáéval együtt – ritkán jelenik meg a MediaWorks által tulajdonolt megyei lapban.

Dorner László (MSZP) “iszonyatosan feszített” költségvetésnek aposztrofálta az ideit, amit nem lesz majd könnyű betartani. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a költségvetés megalkotásában. Nem az ő hibájuk és nem a városvezetésé, hogy ez a költségvetés nem rendelkezhet 10, vagy akár 11 milliárd forint elköltéséről.

Fülöp Zoltán még egyszer szót emelt a kórház érdekében, ahol most a humán erőforrás megszilárdítása a cél, s ez már az új időknek megfelelően nem jelent minden esetben főállású szakszemélyzetet. A helyi médiáról is megfogalmazott kritikát, miszerint az elmúlt 15 évben nevét csak negatív kontextusban látta megjelenni.

A költségvetést a képviselő testület 9 igen és 6 tartózkodás mellett fogadta el.

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás