Határozat van rá: feljelentést tesz az önkormányzat hivatali visszaélés miatt

Fotó: Györkös

Rendkívüli testületi ülésen döntött az ajkai önkormányzat arról, hogy ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tesz hivatali visszaélés és befolyással való üzérkedés miatt. Ennek indokául alapvetően azok a TOP-os, az Európai Unió által támogatott pályázatok szolgáltak, amelyeket a döntéshozók – a megyei önkormányzat egyetértésével – nem támogattak. Így Ajka, bár töredékére pályázott, mint a megye többi nagyvárosa, méltánytalanul kevés, majdnem hogy semmiféle támogatást nem kapott a fideszes többségű döntéshozóktól fejlesztési elképzelései megvalósítására.

A közgyűlésre bár meghívást kapott, “természetesen” nem jött el Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke és a közgyűlés alelnöke, Fenyvesi Zoltán sem. Polgárdy írásban küldte el beszámolóját – ennek egy részletét a testület előtt Ravasz Tibor Fidesz-frakcióvezető interpretálta -, amiben lényegében saját ártatlanságát bizonygatta, kijelentvén, hogy a döntések fentebb születnek. Nevezetesen dr. Kovács Zoltán államtitkár, vagy még az ő köreinél is magasabb régiókban.

A szocialista frakció hozzászólásokból világosan kiderült, hogy egyértelműen politikai befolyásra születtek az elutasító határozatok. Az, hogy a tósokiakat és az Ifjúság utca környékieket “vízben hagyták”, nem támogatták a csingeri turizmus fejlesztését, a belterületi utak felújítását és a sok figyelmet igénylő Molnár Gábor Műhely Alapítvány törekvéseit sem, nem a pályázókon, hanem a pályázatokat nem támogató – pontosabban az elutasító döntésekkel egyetértő –  fideszes képviselőkön múlott. Nem zavarta a “döntéshozókat” az sem – mint azt Schwartz Béla polgármester a közgyűlésen többször is hangsúlyozta -, hogy a független szakértő bizottságok kivétel nélkül a pályázatok pozitív elbírálását támogatták, azok tartalma, időszerűsége, és előkészítettségi foka miatt egyaránt.

Konkrétan Utassy István (MSZP) a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke az óvodák és a Bródy Imre Gimnázium felújításának lehetőségét hiányolta a TOP-os döntéshozóktól. Megfogalmazta véleményét arról is, hogy valószínűleg az “alkotmányos költségeket” az ajkai pályázatok esetében nehéz lett volna visszaterelni. A polgármester kérdésére Utassy elmondta, hogy az ő értelmezésében az alkotmányos költség a túlárazásokból adódó plusz bevétel visszacsorgatása.

Johanidesz Sándor (MSZP) a vízelvezetés megoldásának politikai megtorpedózását kifogásolta. Szerinte kár, hogy Fenyvesi Zoltán nem látta az Ifjúság utcai lakások földszintjére egy-egy kiadós esőzés után betóduló vizet. Pad Ferenc (MSZP) tanácsnok szerint Pápa szemlátomást jobban fejlődik, mint Aka, de az utóbbi város útjaira most már jobban ráférne a felújítás, mint a pápaiakra.

Schwartz Béla szerint a városban is van olyan képviselő, aki a “Fenyvesi vonalat” követve karba tett kézzel nézte, hogy választókerülete 1,1 milliárd forintos támogatástól esik el.

Pék Attila (MSZP) felsorolta, mi mindenre nem jutott pénz Ajkán az elutasított pályázatok miatt. Szerinte az elutasítások hasznát más városok élvezik és ezt a tényt nehéz elfogadni. Gerencsér Hilda tanácsnok (MSZP) szerint mást hirdet nyilvánosan az ország vezetése és más a gyakorlat. A turistaforgalom élénkítése például központilag támogatott stratégiai cél, de a kormánypártok az ezt célzó beruházásokat egyszerűen lesöprik az asztalról. Szerinte a kiegyezés óta példátlan, történelmi léptékű fejlesztéseket “sikerült” elszalasztani az elmúlt nyolc évben Magyarországon.

Peternics Mihály (FIDESZ) békülékeny hangot ütött meg, megkérve a jelenlévőket arra, hogy ne egyéni politikai tőkekovácsolással foglalkozzanak, hanem fogjanak össze a közös célok elérése érdekében. Ravasz Tibor (FIDESZ) azt kifogásolta, hogy a testületi ülés előtt a polgármester már bejelentette, hogy büntető feljelentést tesznek az Ajkát szándékosan hátrányos helyzetbe hozókkal szemben. Schwartz Béla ezt azzal utasította vissza, hogy bár joga lenne az önálló indítványhoz, mégis a testület megerősítését kéri a tényleges feljelentéshez. Ravasz Tibor szerint egyébként célszerű lett volna reális célokat kitűzni a pályázatokon, akkor Ajka többet is nyerhetett volna.

Dr. Horváth József alpolgármester (MSZP) szerint a feljelentés nem személyek – ahogyan Ravasz véli – ellen szól, hanem ismeretlen elkövetők ellen és a hivatali visszaélés és a befolyással való üzérkedés meg is állhat. Sajnos az eljárási rend kizárja a polgári peres utat. Ezen kívül a döntési folyamat hemzseg az eljárási hibáktól.

Három milliárd forintot kivettek az ajkaiak zsebéből – állította Dorner László (MSZP). Szomorúnak és szörnyűnek tartja egyúttal, hogy a “fideszes” városok 2010 előtt is gyarapodtak, de ez az egyensúly a Fidesz hatalomra kerülése után eltűnt, a szocialista vezetésű városok egyértelműen hátrányba kerültek.

Pákai Péter (MSZP) az elhangzottakat úgy összegezte, hogy a független értékelő bizottságok véleményét a politikai döntéshozók figyelmen kívül hagyták és az ő véleményükkel Fenyvesi Zoltán is egyetértett. A mindenkori önkormányzatnak a város fejlesztése a célja, ehhez kellene a politikának támogatást nyújtania. Ez azonban jelenleg nincs így.

A testületi ülésen felszólalt Rig Lajos országgyűlési képviselő is, aki számadatokkal és a korábbi tapolcai polgármester kijelentésével bizonyította, hogy a Fidesz támogatása nélkül központi pályázatokon jól szerepelni lehetetlenség. De ezzel a politikai zsarolási módszerrel 2015 áprilisában Fenyvesi is élt. A legsúlyosabb példa talán az volt, hogy az irányító hatóság bizonyíthatóan az előtt hozott döntést egy ügyben, mielőtt a megyei önkormányzat egyetértési jogát gyakorolhatta volna!

A közmeghallgatáson Szívós János tósoki polgár felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a hiányosságokról a helyszínen nem lehet képviselőkkel elbeszélgetni. Nincs járda, hiányos a vízelvezetés, rendbe kellene tenni a dolgokat. Szerinte Fenyvesit mindenki utálja, levehetné a képeit az oszlopokról.

Fotó: Györkös

Lovas Irén a Molnár Gábor Műhely Alapítvány érdekében emelt szót. Csak tavaly húsz gyermek igényét kellett elutasítaniuk helyhiány miatt és legutóbbi pályázatukat is elkaszálták. Licsauer Jánosné, a Csingervölgyért Egyesület egyik alapító tagja a parkerdei – ugyancsak elutasított – kerékpárutat hiányolta, a hiányzó járdáról már nem is beszélve. Jelezte, hogy a Bercsényi iskola – Fenyvesi Zoltán egykori munkahelye – még bekerítve sincs rendesen, a kiskerteket megdézsmáló szarvasok átjáró helye. Mészáros László a padragi bánya félbeszakadt rekultivációjáról és az elutasított kerékpárútról kérdezte volna – a megyei önkormányzat elnökét és alelnökét. A kerékpárút hiánya nem csak a munkába járást, hanem a turizmus fejlődését is akadályozza szerinte. “Abban az országban, ahol a világ legdrágább elkerülő útjára és nyolcvan centis kilátóra van pénz, kerékpárútra is kellene, hogy jusson” – fejezte be a hozzászóló.

Ráczné Németh Csilla óvodavezető a Vízikék Óvoda, mint “regisztrált tehetségpont”  épületének egyre sürgetőbb felújításának elmaradását kifogásolta – az érintettek távollétében. A lehetetlen állapotokat egy jelenlévő szülő is alátámasztotta.

Szőllősi Veronika Virág csak néhány hónapja vezeti az ajkai bölcsődét, annak bővítését szorgalmazná. A meglévő 98 férőhely ugyanis kevés, a gyerekek és szüleik érdekében a növekvő igények miatt feltétlenül növelni kellene a rendelkezésre álló helyek számát is.

Rozmán Gergelyné az Ifjúság utcai vízelvezetés megoldatlanságát panaszolta fel, aminek baleset is lett a következménye és a házak állapota is megsínyli azt.

Dr. Péntek Zoltán az egyre növekvő számú amatőr sportoló igényeit igyekezett közvetíteni, akik a városligeti tó körüli infrastruktúra hiányát kifogásolják.

Benkő Mária szerint Fenyvesi Zoltán mindig feltételes módban beszél, de ígéreteinek már nem szabad hinni. Nincs önálló arca és akarata, nem fog ő bizonyítani semmit, főleg azt, hogy ő “jó lokálpatrióta” – erre eddigi munkája, illetve eredménytelensége a bizonyíték. Furcsállta azt is, hogy Fenyvesi részt vett a “politikamentes” szűrőnapon a kórházban, itt pedig elzárkózott a vitától.

Rücker Éva az édesanyák nevében szólt a városi bölcsődéről. Egy éve várnak elhelyezésre legkisebb gyermekével, egyelőre minden remény nélkül. Egy év várakozás nem ritkaság. Így a GYED és a GYED adta lehetőségek is kútba esnek. Még a magánbölcsődék is telt házzal mennek.

Schwartz Béla polgármester gyáva és sunyi alakoknak nevezte a megyei közgyűlés elnökét és alelnökét, nem különben dr. Kovács Zoltánt, aki nem mer az emberek szemébe nézni. Hasonló véleménnyel volt a testület helyi fideszes képviselőiről is – tisztelet a kivételnek. Személy szerint kiemelte Puskás Károly képviselőt, akinek a városrésze, Padrag 1,1 milliárd forinttól esett el, de ő emiatt egyszer sem emelte fel a szavát. Leszögezte: Fenyvesi Zoltán elárulta Ajkát, mert a pápai pályázatokat szavazta meg, ezért nem szabad őt támogatni a képviselő választáson. Azokat is ekézte kicsit, akik Fenyvesit elindították a képviselőség felé.

A végső határozathozatal során a jelenlévő képviselők 9:4 arányban elutasították a megyei közgyűlés elnökének írásos tájékoztatóját, ugyanilyen arányban viszont egyetértettek azzal, hogy büntető eljárást kezdeményeznek ismeretlen tettes ellen, hivatali visszaélés és befolyással való üzérkedés címén, a TOP-os pályázatok eredménytelensége miatt.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Comments

comments

1 Trackback / Pingback

  1. Megújul az Üveggyár környéke - Ajkai Szó

Hozzászólás