ISKOLAPADBAN – Utánajártunk – portfóliók és fizetési fokozatok útvesztőjében

Illusztráció

Az utóbbi időben sok panaszt lehet hallani az oktatásban dolgozó szakemberektől a jelentősen megnövekedett adminisztrációs terheik miatt (is). Véleményük szerint – amivel nem nehéz azonosulni – attól, hogy valami „le van papírozva” még nem lesz valakiből jó tanár. Mi a portfólió készítés célja? Ha a pedagógus elvégez egy főiskolát, egyetemet, vagy akár többet is, vajon az miért nem elég ahhoz, hogy magasabb fizetési fokozatba léphessen?

A köznevelési alapfeladatok ellátásáról az állam 2013. január 1-től gondoskodik. Ekkor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vette át az óvodák kivételével az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményeket. A tankerületi központok 2017. január 1-jével lettek a korábban KLIK fenntartású intézmények fenntartói. A Pápai Tankerületi Központ igazgatóját, Egyházi Andreát kerestük fel kérdéseinkkel, akinek megbízásából dr. Horváth Zoltán, jogi referens írásban válaszolt.

Mikor került sor a pedagógusok béremelésére?

-A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók illetményének, munkabérének emelésére 2017. szeptember 1-jei hatállyal került sor.

Ez év januárjában nem történt újabb emelés?

-Január 1-jei hatállyal abban az esetben, ha a fizetési fokozatuk vagy kategóriájuk emelkedett. Ez utóbbira háromévente kerül sor, az előbbire pedig akkor, ha sikeres minősítést követően a Gyakornok fokozatból a Pedagógus I. fokozatba, a Pedagógus I. fokozatból a Pedagógus II. fokozatba vagy a Pedagógus II. fokozatból a Mesterpedagógus vagy kutatótanári fokozatba léptek.

Összegszerűen meghatározva mennyi egy gyakornok illetménye?

-Főiskolai végzettség/alapfokozat esetén bruttó 182.700 Ft. Egyetemi végzettség/mesterfokozat esetén bruttó 203.000 Ft.

A gyakornok milyen feltételekkel és mikor kerülhet Pedagógus I. fokozatba?

-A gyakornoknak a minősítő vizsgát a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő a tanítási évet követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május hónapjában kell letennie. Sikeres minősítő vizsga esetén a következő év január 1-jétől kerül a Pedagógus I. fokozatba.

A gyakornoknak úgynevezett portfóliót kell készítenie. Ezt kik bírálják el?

-A portfóliót felkészített pedagógus szakemberekből álló minősítő bizottság bírálja el. A bizottság tagja a gyakornokot foglalkoztató intézmény vezetője is.

A Pedagógus II. fokozat eléréséhez szintén portfólió szükséges. Mi a feltétele, hogy valaki ebbe a fokozatba kerülhessen? Ha valaki nem szeretne Pedagógus II. fokozatba kerülni, dolgozhat-e továbbra is vagy számolnia kell egyéb következményekkel?

-A Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus legkorábban 2014-ben kezdeményezhette a minősítési eljárásban való részvételét. Amennyiben a pedagógus közalkalmazotti jogviszonya 2013. szeptember 1. után keletkezett, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez 6 év szakmai tapasztalatot kell szereznie. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. Egy alkalommal megismételhető, ha sikertelen volt. Ha az újabb minősítési eljárás során a „nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a Kjt. rendelkezése szerint a törvény erejénél fogva megszűnik.

Van egy harmadik fokozat is.

-Az oktatásért felelős miniszter pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A pályázati eljárást az Oktatási Hivatal bonyolítja le. A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki rendelkezik legalább tizennégy év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával. A pedagógust a sikeres pályázat alapján, a jogszabályban meghatározott továbbképzés sikeres elvégzése esetén, miután jelentkezett és felvételt nyert az Országos szakértői névjegyzékre vagy a szaktanácsadói névjegyzékre, a Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.

Számítunk az olvasók, illetve az érintett pedagógusok véleményére, gyakorlati tapasztalataira a témával kapcsolatban!

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás