Két pert is elbuktak, mi jön még? (videónkkal)

sajtotajekoztato

A Bakonyi Erőmű Zrt. a Kormányhivatalnál megtámadta Ajka Város Önkormányzatának rendeleteit az építményadó és a telekadó tekintetében, ám a Kúria mindkét esetben az önkormányzatnak adott igazat, így a cégnek fizetnie kell – tájékoztatta a média képviselőit hétfőn délután Schwartz Béla polgármester.

sajtotajekoztato

A sajtótájékoztatón a Kúria döntéseinek hátterét és az önkormányzat álláspontját dr. Jáger László címzetes főjegyző ismertette a résztvevőkkel. Összegzéséből kiderült, hogy a helyi adókról szóló törvény lehetőséget teremtett a települési önkormányzatok, így Ajka Város Önkormányzatának számára is a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, és ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására, ugyanis a törvényben meghatározott vagyoni típusú adók, az építményadó és a telekadó is a közfeladatok ellátásának finanszírozását szolgálják. Az adómérték megállapítása és megemelése a folyamatosan csökkenő állami támogatásokkal hozható szoros összefüggésbe.

– Az önkormányzatok állami finanszírozásának csökkentése eredményezte azt, hogy Ajkán 2016. január 1-jétől az építményadó mértékét 1750 Ft/m2 összegben, míg a telekadó mértékét belterületi telkek esetén 300 Ft/m2 összegben állapította meg az önkormányzat és a külterületi telkeket illetően is bevezetésre került a telekadó, aminek díja 200 Ft/m2 – fejtette ki a címzetes főjegyző.

A kormányhivatal mindkét adórendelet vonatkozásában törvényességi felhívással élt az adómérték megállapítását illetően, amit Ajka Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem fogadott el, ezért a kormányhivatal az építmény- és telekadó rendelet adómértékét szabályozó rendelkezéseinek törvénysértő voltának megállapítását indítványozta a Kúriánál, illetve a telekadó rendelet vonatkozásában a törvényességi felhívásban foglaltakon túl az egész önkormányzati rendelet megsemmisítését is kérte. A kérdéskört illetően a Kúria megállapította, hogy a kormányhivatal csak azon önkormányzati rendeletek, illetve rendeleti rendelkezések felülvizsgálatát kérheti, amikre a törvényességi felhívás kiterjedt.

– A Kúria Önkormányzati Tanácsa önkormányzatunk építményadó rendeletének törvényességi felülvizsgálata kapcsán a kormányhivatal indítványát elutasította és határozatában leszögezte, hogy a helyi adóztatást illetően a települési önkormányzatot nagy szabadság illeti meg, de ez a szabadság csak a törvényi szabályok keretei között érvényesülhet. A Kúria elé került indítványból a törvénysértés megállapításához elegendő tényállási elem nem állt rendelkezésre. Tényként pedig rögzítették, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott adómérték, bár megközelíti, de nem haladja meg a 2016. január 1-jétől hatályos maximálisan megállapítható adómértéket, így nem is állapítható meg a rendelet törvénysértő volta – folytatta dr. Jáger László a sajtótájékoztatón, az építményadó után a telekadó rendeletet fejtette ki bővebben a média képviselőinek.

Kiemelte, hogy a Kúria álláspontja szerint Ajka Város Önkormányzata az adókötelezettség mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodóan állapította meg a telekadót illetően, ugyanis Ajkán az ipari és egyéb külterületi ingatlanok forgalmi értéke nehezen mérhető, mivel a beruházási cél, illetve a tulajdonos ráfordításai határozzák meg az ingatlan tényleges vételárát. A Kúria megítélése szerint tehát önmagában nem lehet szankciószerű adóztatásnak tekinteni a törvényes adómaximum alatti, állagmegóvásra és rekultivációra ösztönző telekadót, így a kormányhivatal felülvizsgálati indítványa sem állja meg a helyét.

Dr. Jáger László részletes beszámolója után a polgármester a város és a Bakonyi Erőmű Zrt. elmérgesedett viszonyának előzményeiről beszélt, ami véleménye szerint a környezetszennyezés miatt alakult ki.

– Az Erőmű mintegy két éve olyan pernye és porszennyezést valósít meg, ami példátlan és felháborító. A város lakói a szennyezés mértéke miatt tiltakoztak a környezetvédelmi hatóságnál, az önkormányzatnál, valamint magánál a cégnél is. Az Erőmű lényegében egyre csak az engedélyeire hivatkozik, – amelyek felületesek és hiányosak – ugyanakkor nem tett még semmit a helyzet megoldása érdekében. A vezérigazgató fölényes és cinikus viselkedését pedig mi sem jellemzi jobban, mint amikor a lakossági panaszokra a következőket válaszolja: Ezek nem értenek hozzá, foglalkozzanak csak a korom söprésével és a legyek hessegetésével – idézte Németh Frigyesnek, a Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgatójának szavait Schwartz Béla.

A polgármester azt is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a vezérigazgató elutasította az önkormányzatával való együttműködést és még a korábban kapott kitüntetését is visszaküldte.

– Eddig nagyon nyeregben érezte magát Németh Frigyes, de itt az első döntés, fizetni kell az Erőműnek. Meggyőződésem, hogy további bírósági határozatok is várhatók, amik rákényszeríti a céget a környezetszennyezés megszüntetésére. A témáról bővebben december 6-án beszélek, de akkor már Budapesten egy újabb sajtótájékoztató keretében – zárta le a médiaeseményt Schwartz Béla.

 

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás