Közmeghallgatás az oktatás helyzetéről

Illusztráció

Az oktatás közügy. Mindenkit érint valamilyen szinten, hiszen tanulóként, szülőként, pedagógusként, esetleg szakemberként mindenképpen részt vesz a társadalom minden tagja a rendszerben. Nem szabad elmenni a március 15-ei és az azt megelőző diáktüntetések, valamint az intézményekből érkező visszhangok mellett, amelyek egytől egyig arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy valami nincs rendben. Ajka Város Önkormányzata is tisztán akar látni a kérdésben, ezért közmeghallgatásra invitálta a Pápai Tankerületi Központ igazgatóját, Egyházi Andreát, hogy tájékoztassa a város vezetését, valamint a lakosságot a KLIK fenntartásában működő ajkai köznevelési intézmények jelenlegi helyzetéről, illetve az állami fenntartásról.

Alább olvashatók azok a kérdések, amelyekre a városvezetés választ vár a március 21-ei közmeghallgatáson. Nektek mi a véleményetek az oktatás jelenlegi helyzetéről? Osszátok meg velünk!

 

Pápai Tankerületi Központ

Egyházi Andrea

tankerületi igazgató részére

 

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tájékoztatom, hogy Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 14-én megtartott ülésén a 21/2018.(II.14.) Kt. határozatával megállapította a 2018. évre szóló munkatervét, melyben a március hónap ütemtervében szerepel a Tájékoztató a KLIK fenntartásában működő ajkai intézmények jelenlegi helyzetéről, állami fenntartásáról tárgyú napirendi javaslat, melyet a képviselő-testület döntésének értelmében közmeghallgatás keretében tárgyalunk meg.

Tisztelt Igazgató Asszony!

Ezúton tisztelettel meghívom a fent említett napirendi pont tárgyalására, és egyben felkérem Önt, hogy Ajka város lakosságát és a Képviselő-testületet közmeghallgatás keretében, mint a téma előadója tájékoztassa. Továbbá kérem, hogy a tájékoztató írásbeli anyagát legkésőbb 2018. március 16-ig részemre eljuttatni szíveskedjék.

A témát érintően előzetesen összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, melyek megválaszolását kérem a Tisztelt Igazgató Asszonytól. A kérdéseinket levelem mellékleteként csatoljuk.

A képviselő-testület ülésének időpontja: 2018. március 21. délután 14.00 óra

Helyszíne: Ajka, Szabadság tér 12. Városháza, VI. emelet tanácsterem.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Együttműködését köszönöm!

A j k a, 2018. március 6.

Tisztelettel: Schwartz Béla

polgármester

 ***

Kérdések a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő ajkai intézmények jelenlegi helyzetéről, állami fenntartásáról tárgyú tájékoztatóhoz

  1. Működik-e a tankerületi tanács? Ha igen, milyen összetételben, és milyen feladatokkal és hatáskörrel?
  2. Véleménye szerint az egyházi és állami iskolák közötti finanszírozási különbségeket hogyan lehetne felszámolni?
  3. A köznevelési intézmények állami fenntartásának, működtetésének egyik szempontja az volt, hogy az intézmények közötti szakmai színvonalbeli különbségek csökkenjenek. Hol tartunk a különbségek kiegyensúlyozásában?
  4. Véleménye szerint mennyire működik hatékonyan a pedagógus-életpályamodell?
  5. Szükségét látja-e annak, hogy oktatási miniszter igazgassa az ágazatot?
  6. Megfigyelik, listázzák-e azokat a pedagógusokat, akik az oktatáspolitikát kritizálják?
  7. A tankerületi dolgozóknak van-e kötelező továbbképzési tervük, vonatkoznak-e rájuk képesítési előírások, vagy csak lojalitásra van szükség?
  8. A NAT átalakítása lassan zajlik, van-e ebben a munkában valamilyen szerepe a tankerületeknek? (A NAT átalakítására miért vártak ennyi ideig?)
  9. Lát-e arra esélyt, hogy az ajkai iskolák a pápai iskolákhoz hasonló feltétetek között működjenek? (finanszírozás, pályázati esélyek)
  10. Milyen módszerekkel ellenőrzi az iskolákban zajló nevelő-oktató munkát?
  11. Milyen feltételek mellett nyilatkozhatnak a pedagógusok a saját és intézményük munkájáról?
  12. Az elégedetlen pedagógusokat, szülőket, diákokat politikai akciókkal vádolják, pedig legtöbbször csak visszajeleznek az irányítónak. Önnek mi erről a véleménye?
  13. Hol lehetnek a 16. évet betöltött, de a nyolc osztály be nem fejezett fiatalok? (Talán közmunkán?)
  14. Milyen időközönként tartanak értekezletet az intézményvezetőknek?
  15. Mi a szerepe a ma iskolájában az igazgatónak? Mennyi a havi ellátmányuk? Gazdálkodási-, munkáltatói jogkörük, egyéb feladatuk tekintetében kérnénk tájékoztatást?
  16. Várhatóan visszakaphatják-e azok az önkormányzatok az iskoláikat, amelyek vállalnák a fenntartást és a működtetést a jelenlegi finanszírozás mellett?
  17. Van-e remény arra, hogy a gyerekek kötelező napi, heti óráját csökkentsék? (Sok példa van arra, hogy egy általános iskolás, illetve középiskolás diák napi 7-8 tanórát tölt az iskolában.)
  18. Az oktatás minősége nemcsak pénz kérdése, hanem programok, metodikák kérdése és nem utolsó sorban „jó hangulat” kérdése. Ön szerint milyen a hangulat az ajkai iskolákban?
  19. Az önkormányzatoknak véleményezési joga van több esetben, például igazgatói pályázatok, beiskolázási körzetek stb. tekintetében. Véleménye szerint nem kellene az egyetértési jogkör szintjére emelni az együttműködést?
  20. A szakmai vélemény az integrációt szorgalmazza, a gyakorlat inkább a szegregációt követi. Ön szerint jól van ez így?
  21. Hiányoznak a pedagógusok munkáját segítő szakemberek (pszichológus, logopédus, pedagógiai asszisztens). Várható-e a jelzett szakemberek pótlása?
  22. Hol tart a honvédelmi intézkedési terv elkészítése?
  23. Nemzeti Pedagógus Karba tömörítették a pedagógusokat, van-e valamilyen szerepe ennek a szervezetnek a pedagógus társadalomra?

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás