Játszva tanulják a biztonságos közlekedést – KRESZ-parkot avattak a Patakparti Óvodában

Ha zöld a lámpa, csak akkor szabad útnak indulni! (Fotó: Györkös)

A teremben, biztonságban jó játék, kint a városi forgalomban életmentő a közlekedési szabályok ismerete. A Patakparti óvoda gyermekei szeptember 19-én vették birtokba a pályázaton nyert KRESZ-parkot, amit az egyik emeleti teremből alakítottak ki az intézmény dolgozói.

Az intézmény pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében meghirdetett „Biztonságos Óvoda” program felhívására. A program célja az óvodások biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése volt, ennek keretében az óvodák, óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági szakmai támogatása, a közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport sajátosságait figyelembe véve.

A nyertes pályázat és a színes programsorozat sikeres lebonyolítása Pauer Magdolna és Bartáné Schenek Katalin Micimackó csoportos óvodapedagógusok összehangolt munkája eredményeképpen valósulhatott meg.

– A felhívás eredményeként megvalósuló program két részre tagolódott. A felhívás első részében a gyors és sikeres regisztráció tette lehetővé, hogy a Micimackó csoportosok megbízott trénerek közreműködésével egy, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő közlekedésbiztonsági tréningen vegyenek részt. A közel egy órás foglakozáson drámajátékokon keresztül, és kooperatív csoportmunkában elevenítették fel közlekedési ismereteiket és szereztek új tapasztalatokat. Felidézték és gyakorolták a gyalogos és kerékpáros közlekedés, az úttesten való átkelés szabályait, megismertek közlekedési táblákat, alkalmazták az irányoknak megfelelő mozgást, finomították a biztonságos közlekedéshez szükséges képességeiket. A gyerekek közlekedési ismeretszintjének felmérése és az ismeretek elmélyítése céljából a tevékenység végén a gyermekek kitöltötték a Közlekedéstudományi Intézet által összeállított játékos, rajzos feladatlapot, melyért jutalmul megkapták „ovis jogsijukat” a hozzá tartozó matricákkal – mondta el lapunknak Pauer Magdolna óvodapedagógus, a pályázat készítője. – Városunk minden tagóvodája megkapta a lehetőséget a mintatevékenység megtekintésére. A közlekedésbiztonsági koordinátorok átvehették azokat az oktatási és módszertani segédanyagokat, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát bemutató magasságmérőket, „Ovi Jogsikat” és matricákat, amelyek nagymértékben segíthetik az óvoda közlekedésre nevelési tevékenységét. A tagintézmények jogosulttá váltak a „Biztonságos Óvoda” címet igazoló plakett kihelyezésére.

Az új KRESZ-pályát Gyuris Mónika rendőr főhadnagy és Pauer Magdolna óvodapedagógus, ötletgazda avatta fel (Fotó: Györkös)

A program második részében, az első kétszáz nyertes óvodának volt lehetősége a „Hogyan hasznosítanék egy KRESZ-pályát” című ötletpályázaton részt venni. A pályázati adatlapon kellett bemutatni egy, az intézmény által kidolgozott, közlekedésre nevelési területen megvalósítani kívánt ötletet, programot, tevékenységet. A Patakparti Óvoda a pályázatra egy drámajátékokra épülő tevékenységi tervet készített, amelyben a gyermekek aktív tevékenység közben sajátíthatják el és gyakorolhatják a biztonságos közlekedés alapvető szabályait.

Az ötletpályázatban részt vevők közül több körben öt díjazottat választott ki a szakmai zsűri, köztük az ajkaiak által készített pályamunkát is. A nyeremény egy mobil KRESZ-pályát tartalmazó csomag (burkolati jelek, KRESZ-táblák a hozzájuk tartozó talpakkal, forgalomirányító jelzőlámpa, terelőkúpok), valamint a kerékpározáshoz szükséges felszerelést bemutató mágnes tábla volt.

A kapott eszközökből az óvodában egy komplett közlekedési pályát rendeztek be, amelyet az Európai Mobilitási Hét programsorozat keretében Gyuris Mónika rendőr főhadnagy, az Ajkai Rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadója jelenlétében vehettek birtokba a gyerekek.

Először a Micimackó csoport tagjai érkeztek láthatósági mellényben. A kicsik mondókázás és éneklés közben az óvónőkkel járták végig a gyalogjárdákat, és „rendőri biztosítással” csoportosan keltek át a gyalogátkelőkön, a nagyobbak megbeszélés után már önállóan közlekedtek és gyakorolták a szabályokat. A nagycsoportosok már nemcsak a gyalogosok, hanem a járművek közlekedésének szabályaival is ismerkedtek, köztük a haladási iránnyal, a KRESZ-táblák jelentésével, és forgalomirányító készülék járművekre vonatkozó jelzéseivel. A legnagyobb érdeklődést az akkumulátorral működő „igazi” jelzőlámpa váltotta ki a gyermekek körében.

A rendőrség is sokszínű, változatos programmal készült az eseményre. Míg a csoportok egyik fele a KRESZ-parkban a közlekedési szabályokkal ismerkedett, a másik fele választhatott az általuk ajánlott tevékenységek közül. A nagyobbak a közlekedéshez kapcsolódó rajzokat színeztek vagy puzzle-kat raktak össze. A kisebbek terepasztalon játékautókkal közlekedhettek.

Valamennyi Patakparti óvodás élményekkel telve és egy csodálatos KRESZ parkkal gazdagabban zárta ezt a napot.

TA – L.Gy.G

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

 

 

 

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás