Padragi út: A lakók döntöttek, szükség van a fejlesztésekre

Illusztráció Fotó: Györkös

Ajka Város Önkormányzata kérdőíveket küldött ki a Padragi úton élőknek, hogy kikérje az ott élők javaslatait és véleményét a városrészben tervezett beruházással kapcsolatban – tájékoztatta lapunkat Schwartz Béla polgármester. A helyiek több mint 30 százaléka visszaküldte az ívet postán, vagy leadta a Polgármesteri Hivatalban a portán, amelyekből nyilvánvalóvá vált, hogy a megkérdezettek elfogadják és támogatják a fejlesztések megvalósulását.

A polgármestertől megtudtuk, hogy az önkormányzat évek óta tervezi a padragi városrész fő közlekedési útvonalát jelentő Padragi út korszerűsítését. A beavatkozás előkészítése során már megtörtént a több mint négy kilométeres belterületi szakasz teljes rekonstrukciójával érintett szakági tervdokumentációk elkészítése.

– Tekintettel arra, hogy az előkészítés ideje alatt több észrevétel érkezett a tervezett fejlesztési elképzeléssel kapcsolatban, úgy gondoljuk, hogy a beruházás indítása előtt felmérjük a fejlesztéssel leginkább érintett Padragi úti lakók véleményét, arra vonatkozóan, hogy a tervezett feladatok megvalósításával egyetértenek-e. A visszaküldött ívek mindegyikén azt jelezték a lakók, hogy szeretnék a településrész fejlesztését, ami véleményük szerint hozzájárul a biztonságosabb közlekedéshez, illetve a szebb és rendezettebb utcakép megvalósulásához. Összességében élhetőbb városrészt várnak a beruházás megvalósulása után – fogalmazott Schwartz Béla és rámutatott, hogy a fejlesztések következtében megvalósul a Hanság-Balaton térségi és helyi jelentőségű kerékpárút Padragkút belterületi szakasza 4407 méter hosszan, amely nagyban növeli a közlekedés biztonságát.

A kerékpárút a közút vonalvezetését követve, annak keleti oldalán lesz kialakítva. A közlekedési létesítmény megépítése magával vonja a közút keleti oldalán a nyílt árkok lefedését és zártrendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítását. A kerékpárút nyomvonala mentén elhelyezkedő járdák és kapubehajtók is átépülnek, megújulnak. Ezzel együtt a kerékpárúttal nem érintett nyugati oldalon is felújításra kerülnek a járdák.

– Az építés alatt olyan mértékű változások történnek a közút környezetében, hogy szükséges az út burkolatának teljes szélességű felújítása is. Ez azonban a korábbi évek során felújított szakaszt nem érinti – részletezte a polgármester, aki szerint a helyiek sebességmérő berendezések vagy fekvőrendőrök telepítését is kérték a forgalom lassítása miatt.

A beruházás során megtörténik az elöregedő közműhálózat kiváltása is a Padragi út mentén. Az utcaképet nagyban meghatározó erős és gyengeáramú, közvilágítási és hírközlő kábelek a fenti műveletekkel összhangban lekerülnek a földbe. A tervek szerint a meglévő légkábeleket tartó oszlopok eltűnnek, ezzel növelve a több helyszínen is szűk útkeresztmetszeteket, javítva a biztonságos közlekedés feltételeit. A közvilágítási hálózat is megújul, esztétikus, led világítótestekkel ellátott oszlopokról történik majd a közlekedési felületek megvilágítása. A
közművek (villany, kábeltévé) lakossági bekötése is megtörténik.

– A lakosságot a beruházás megvalósítása anyagilag nem terheli, a fejlesztésekkel összefüggésben jelentkező költségeket az önkormányzat vállalja. A fejlesztésektől a lakókon túl az önkormányzat is biztonságosabb közlekedést, megszépülő utcaképet, élhetőbb városrészt és a közművek energiatakarékosabb működését reméli – fejtette ki a városvezető. A rekonstrukció összetettsége és nagy volumene miatt a város vezetése a tervezett feladatokat
ütemezve tervezi kivitelezni.

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás