PEDAGÓGUSNAP: A jövő szolgálata a feladatuk (videóinkkal)

Tanítani annyit jelent, mint vezetni. Vezetni embereket, akiknek feladata lesz másokat vezetni, a legnagyobb művészet. Aki másokat vezet, tudnia kell, hogy miért van föléjük rendelve, s így elsősorban önmagát kell jól irányítania – fogalmazott Comenius szavait kölcsönözve ünnepi beszédében Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ Igazgatója, a Pedagógusnap alkalmából Ajka Város Önkormányzata és a Pápai Tankerületi Központ által rendezett közös városi ünnepségen, ahol a megjelent tanárokat és óvoda pedagógusokat köszöntötték.

Teljesen megtelt a Városháza hatodik emeleti nagyterme a jeles alkalomra ünneplőbe öltözött pedagógusokkal, kollégáikkal és rokonaikkal. Az oktatási és nevelési szféra ünnepén egybegyűlteket, azaz az ajkai óvodák és iskolák munkatársait, valamint a járási iskolákból érkezett pedagógusokat Dr. Horváth József, Ajka város alpolgármestere köszöntötte. Kiemelte, hogy a pedagógusokat 65 évvel ezelőtt méltatták először az országban, a városban pedig az 1990-es évek második felétől ismerik el külön is azt az áldozatos munkát, amit nap, mint nap a pedagógusok a jövő generációiért tesznek.

Dr. Horváth József alpolgármester és Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ Igazgatója is gratulált Gulyás Lajosnak az elismeréshez

Az alpolgármester rövid bevezetője után Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ Igazgatója mondott ünnepi beszédet, amiben hangsúlyozta, hogy a pedagógusok feladata a szolgálat. Nem másé, mint a jövő generációié, ez ad a munkájuknak társadalmi jelentőséget és kiemelt figyelmet. Rámutatott, hogy a pedagógusnap szép ünnep, de a megbecsülésnek egész évben ki kellene tartania, hiszen az óvodák, iskolák dolgozói az év legtöbb napján a gyermekekkel vannak. Sőt az igazi pedagógusok új iránti fogékonysága, olvasásigénye, témaérzékenysége egy egész életre kitörölhetetlenül meghatározza a tanítványok érdeklődésének irányát is, ezért fontos, hogy megfelelő lelki és szellemi motivációs utat tudjanak kínálni a fiataloknak.

– A mai rohanó, mindent és mindenkit próbára tevő stresszes élethelyzeteket gyakran okozó világunkban a jó pedagógus nagyon nagy kincs a gyermek és a szülő számára egyaránt, hiszen a legféltettebb értékeinket bízzuk rájuk. Az oktatás-nevelés közös munka, ahol a társadalom, a család és a pedagógus csak együtt tudja betölteni feladatát, csak csapatként lehet a gyermek biztos jövőjének záloga – zárta gondolatait Egyházi Andrea.

A Pápai Tankerületi Központ igazgatójának beszédét követően Szabó Jenőnét, a padragi általános iskola egykori okleveles tanítóját „Oktatásért-nevelésért” díszoklevéllel tüntették ki, amit az önkormányzat azoknak a személyeknek és közösségeknek adományoz, akik kiemelkedő eredményt érnek el az óvodai, iskolai és diákotthoni oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén és magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. A tanítót az ifjúság oktatása, nevelése és a közösségi élet szervezése terén kifejtett több évtizedes odaadó tevékenysége elismeréseként díjazta a város.

Szabó Jenőné a győri tanítóképző befejezése után 1965-ben a padragi iskolában kezdett tanítani, onnan is ment nyugdíjba 1999-ben. Az elmúlt évtizedekben pedagógus tevékenysége mellett óriási munkát vállalt és végzett Padragkút kulturális életében. Nagy elhivatottsággal szervezte, bonyolította a helyi ifjúság kulturális és szabadidejének színvonalas programjait. Oktatta, nevelte az ifjúságot, mindemellett óriási munkát végzett Padragkút közművelődése, annak fejlesztése érdekében. Valódi népművelője, néptanítója a településnek. A Vöröskereszt munkájában is elismerést érdemlő a tevékenysége. Nyugdíjba vonulása óta is tevékenyen dolgozik a nyugdíjas klubban. Néprajzi pályázatot készít, énekversenyre készít fel, kulturális programok megalkotója. Munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el.

Szabó Jenőné díjazása után a Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerés átadására került sor, ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható szakmai díj. Azok az óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók kaphatják meg, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek. A Borsos Miklós Általános Iskolából Toporné Kerék Ágota részesült elismerésben, a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából Németh Szvetlanát díjazták. A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai közül Badicsné Matting Mária, Gazda Ágota, Lambert Gabriella, Tóthné Kőszegi Valéria és Zalkai Teréz kapta meg a díjat. A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolából Kaukerné Horváth Gabriella, míg a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézményből Fülöp Zoltánné részesült a Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben. A Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből Gulyás Lajos, Grünvald Zsuzsa és Pölczmanné Török Ibolya kapott jutalmat.

A Pannon Várszínház művészei dalokkal és versekkel tették felejthetetlenné az ünnepséget a díjazott pedagógusok számára

Majd a kiváló pedagógusok elismerése következett az ünnepségen. Az Ajka Városi Óvodából Bartók Gézáné és Lászlóné Remetei Angéla részesült dicséretben. A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodából pedig Orbán Lajosnét kérték fel a jutalom átvételére. A Borsos Miklós Általános Iskolából Horváth András Csaba, a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai közül Horváthné Mikuláskó Mónika és Némethné Horváth Andrea részesült elismerésben. A Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolából Narancsik Imrét díjazták. A Szent István Király Katolikus Általános Iskolából pedig Gantner Marianna kapta meg az elismerést. A Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából Jákliné Tilhof Ágnes Katalin és Vörös Jánosné vehette át a megtisztelő jutalmat, az Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium pedagógusai közül pedig Udvardi Dénes és Tölgyesi Attila részesült elismerésben. A Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumából Topor Lajos léphetett az egybegyűltek elé a jutalomért, míg a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-től Gulyás Lajos részesült elismerésben.

Az ünnepséget a Pannon Várszínház művészei (Baranyi Emma és Szente Árpád Csaba) verssel és dalokkal fűszerezett produkcióval tették emlékezetessé, majd az előtérben állófogadáson látta vendégül az önkormányzat a pedagógusokat, ahol Utassy István, a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke mondott pohárköszöntőt.

 

 

 

 

 

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás