Tanszervásárlási támogatás igényelhető

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodája értesíti az érdekelteket, hogy gyermekeik tanszereinek megvásárlásához az önkormányzat támogatást biztosít.

Támogatásban az az ajkai lakóhellyel rendelkező általános- vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57 000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 71 250 Ft-ot.

További feltétel, hogy a család nem rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott vagyonnal.

A jövedelem-számításnál figyelembe kell venni minden rendszeres ellátási formát, így a keresetet, mellék- és másodállásból származó jövedelmet, nyugdíjat, egyéb nyugdíjszerű ellátást, ápolási díjat, gyermektartásdíjat, rendszeres szociális segélyt, gyermeknevelési támogatást, családi pótlékot, stb.

A teljes szabályozás megismerhető és a kérelemhez szükséges nyomtatványok átvehetők az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodáján (4. emelet 414. iroda) ügyfélfogadási időben (hétfőn és szerdán), illetve letölthetők www.ajka.hu honlapról.

A kérelem benyújtható a 2017. június 19. napjától 2017. július 5. napjáig terjedő időszakban.

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás