Új bölcsődevezető, rossz állapotú vizesblokk

A város önkormányzata testületi ülést tartott november 28-án, ahol többek között adókról, pavilonok alatti földterület bérbeadásáról és pályázatokról is döntöttek a képviselők, de szó esett a padragkúti játszótér elemeinek eltűnéséről, a padragkúti művelődési ház vizesblokkjának felújításáról és a közbiztonság javításáról is a városrészben.

Elsőként az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 17/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítását fogadta el a testület egyhangúlag. November 1-től dr. Ligetes Melinda Júlia fogszakorvos látja el a VI. számú fogorvosi körzet feladatait. Mivel ezen adatokat a rendelet is tartalmazza, továbbá a képviselő-testület 2017-ben új közterület elnevezéséről is döntött, amit szükséges az egyes körzetekbe besorolni, ezért vált indokolttá a rendelet mellékleteinek módosítása. Következőnek a köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 35/2014. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról határoztak, amelynek értelmében 2018. január 1-től 2018. december 31-ig illetménykiegészítést kapnak az önkormányzat dolgozói, mivel az illetmény-kiegészítés mértéke a hivatalban 2003 óta változatlan, az illetményalap pedig 2008 óta nem emelkedett és a költségvetési törvény alapján a következő évben sem várható.

Szó esett az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról, a telekadó rendelet átalakításáról, valamint az új építményadó rendelet megalkotásáról is. Ezek a napirendi pontok nem arattak osztatlan sikert a képviselők körében, ahogy az önkormányzat 2018. évi folyószámlahitele sem. Mindet megszavazták ugyan, de az ellenzék nemmel vagy tartózkodással voksolt az előterjesztésekre.

A testület határozott a településrendezési eszközök módosításáról, illetve meghosszabbította két pavilon (Kossuth utcai zöldséges és hírlapárus) alatti földterület bérleti szerződését.

Egyhangúlag támogatták a képviselők az önkormányzati vagyonbiztosítás megkötését, illetve a kenyérgyári körforgalomnál a telekhatár rendezését, amelynek értelmében az Egervári Trans Szállítási és Szállítmányozási Kft. megvásárolhatja az út melletti területet, amit rendezetté kíván tenni.

Döntöttek több pályázat benyújtásáról (Európa Díj, testvér települési programok), illetve támogatták Tóth Alajos ékszerész, illetve az Ajkai Aerobik Sportegyesület „Ajka” helységnév használatára vonatkozó kérelmét. Elfogadták, hogy július 1-je munkaszüneti nap legyen a köztisztviselők részére a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából és jóváhagyták a Városi Bölcsőde új intézményvezetőjének megbízását december 5-től. Eddig a bölcsőde intézményvezetői feladatait Zsohár Veronika látta el, de szülési szabadságra megy, így szükség volt új intézményvezetőre (Szőllősi Veronika) a feladatok zavartalan ellátása érdekében.

Puskás Károly képviselő a napirendi pontok megtárgyalását követően interpellációval élt, felhozva többek között a padragkúti játszóterek kérdését. Választ várt arra, hogy Csertelepről miért tűntek el a gyermekjátékok. Arra is kíváncsi volt, hogy a településrészi művelődési házban mikor fogják felújítani a vizesblokkokat, zárásként pedig a közbiztonság javítását szorgalmazta, ugyanis a lakók aláírásgyűjtésbe fogtak egy közmeghallgatásért, vagy lakossági fórumért, ahol elmondhatják észrevételeiket.

Kérdéseire Venczel Antal, az önkormányzat Építési és Városgazdálkodási Irodájának vezetője válaszolt. A játszóterek kapcsán elmondta, hogy fogyasztóvédelmi ellenőrzést követően azt a határozatot kapták, hogy bontsák el a korhadt eszközöket, ez megtörtént, újakra cserélésük tavaszra várható. A művelődési ház problémáját illetően jelezte, hogy az önkormányzatnak jelenleg is bent van egy pályázata, amelynél még nem született döntés, pedig pont ezt a fajta felújítást segítené elő. A közbiztonságot illetően már Schwartz Béla polgármester válaszolt, miszerint jelezni fogja az önkormányzat a problémát a rendőrségnek, de a városvezető nyitott a fórum szervezésére is. Zárásként Fenyvesi Zoltánnak, a Fidesz-KDNP Veszprém megyei hármas számú választókerületi elnökének „ötödik hazugságát” firtatta a polgármester, a padragi pályázat kapcsán.

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás