Vita a pályázatokról – Mégis politikai döntések születtek

Fotó: Györkös

Rendkívüli testületi ülést tartott Ajka Város Önkormányzata, amire időszerűvé vált határozatok meghozatala miatt volt szükség. Így egyhangúlag döntött a képviselő testület elektromos gépkocsik ingyenes parkolási lehetőségéről és az előterjesztésben szerepelt az is, hogy támogatást nyert Ajka két töltőállomás létesítésére is.

Egy TOP pályázat keretében az „Ajka – Kerékpározható város” programról döntött a testület, aminek értelmében az Ajka – Tósokberénd városrész belterületi kerékpárútszakaszt, valamint kerékpározható útvonalak kialakítását, intézményekhez kerékpártárolók kihelyezését és szemléletformáló programokat kívánnak megvalósítani. Így az eddig elkészült közel 14 kilométer hosszú egységes kerékpárút-hálózati elem tovább bővülhet. Ebben a kérdésben is teljes egyetértés mutatkozott az önkormányzatban. A projekt egy része a Tósoki kerékpárút, mellette a mellékhálózat kialakítása, intézményekhez kerékpártárolók kihelyezése és szemléletformáló programok is megvalósulnának.

Határozott Ajka Város Önkormányzatának képviselő-testülete Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” Ajka Városi Bölcsőde bővítése címmel, amivel 165.000.000 Ft-ot pályázott meg. Korábban már szavazott róla a testület most a költségvetése emelkedett a pályázatnak.

750 millió forintra megemelte a közgyűlés a pályázott összeget és tartalmilag is kibővítette azt a TOP-os pályázatot, amiben a “Zöld város”-nak nevezett programban a Városliget és a Kossuth park megújítása mellett most már a Kaszinó épületének rendbetétele is szerepel.

Valamennyi határozati javaslat “csont” azaz ellenszavazat nélkül ment át a közgyűlésen.

Nem volt egyetértés azonban a Terület- és Településfejlesztési Programhoz kapcsolódó projekt és a korábban benyújtott pályázatok elbírálásának folyamatában, amiről hosszas vita bontakozott ki. A “csendet” Utassy István kérdése törte meg, aki arról érdeklődött, meddig kell még élére rakniuk forintjaikat az ajkaiaknak, ha a kommunális hulladék elszállításáért szeretnének fizetni. Kérdésére a polgármester válaszolt, aki elmondta, hogy az elszállításra létrejött cég, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (közkeletű nevén “kukaholding”) számlázási rendszere még mindig nem működik, több negyedéves késésben van, ezért a késlekedés.

Az igazi “felütést” Pákai Péter bizottsági elnök generálta, aki arról kért (bárkitől a jelenlévők közül) információt, miért csak 330 milliót nyert el a város a TOP-os pályázatok első körében, a megpályázott 3,2 milliárd helyett?

A következő, mintegy fél órában “átismételhettük” a Fidesz-KDNP és az MSZP frakció véleményét a témában, amelyek a vita végére jottányit sem közeledtek egymáshoz.

Az ellenzéki oldalon Ravasz Tibor és Fülöp Zoltán a mégiscsak odaítélt támogatásokat említették. Ravasz képviselő szerint “az elmúlt időszakban” mintegy 15 milliárdos támogatást kapott a város a kormányzattól.  Ehhez jön az a négyszáz millió, amit legutóbb a CLLD pályázat keretében kapott az Ajkai Kapocs társulás.  A második körös TOP-os pályázatok esetében pedig, mivel a folyamatok még korai stádiumban vannak, rövidesen el kellene kezdeni a lobbizást. Fülöp Zoltán a polgármester szemére hányta azt a kijelentését is, hogy “az isten mentsen meg bennünket a kormány támogatásától”.

Dr.Horváth József alpolgármester (MSZP) arra volt kíváncsi, vajon mikor kell elkezdeni a lobbizást, ha már az első körben elutasították a város pályázatait? Szerinte a CLLD támogatást a kormányzat “fűnyíró elv” szerint ítélte oda, mivel mindenki 50 százalékot kapott. A 15 milliárd forintos támogatásban pedig a vállalkozások elnyert pénzei is benne vannak, azok nem közvetlenül a városhoz kerültek. Nagyon fontos lenne, hogy a második körben sokkal több pályázata nyerjen a városnak, mint az elsőben. Schwartz Béla polgármester (MSZP) elmondta, hogy “kíváncsian várja” a szakmailag kifogástalannak nevezhető napelemes pályázatról születő döntést, ami egyértelművé teheti a kormányzat attitűdjét Ajkához. A Fülöp Zoltán által említett “fohászt” pedig jó okkal mondta. Annak idején a Klik-ek létrejöttekor másfél-kétszeresével kurtították meg az önkormányzatok költségvetését ahhoz képest, amennyiből el tudták volna látni az oktatáshoz kötődő feladataikat. Így nem csak Ajka, hanem valamennyi magyarországi település vezetését átverték. Schwartz Béla és dr. Horváth József is előre vetette egy közvélemény kutatás lehetőségét, amiben az ajkaiak elmondhatják majd véleményüket a városi ellenzék érdekérvényesítő képességéről. Schwartz Béla egyébiránt Fenyvesi Zoltán (Fidesz-KDNP választókerületi elnök) teljesítményét elégtelennek nevezte.

Ravasz Tibor elmondta, hogy frakciójának csak támogatásra van lehetősége a pályázatok esetében és ezt meg is teszi. Egyébként pedig “nem kellett volna kitenni az Orbán takarodj!” táblát a pártirodára a Kristályfürdő avatásakor és talán most simábban mennének a dolgok. Véleményét Fülöp Zoltán is megerősítette, a “kamerába mondva”, hogy ilyen körülmények között igenis politikai döntések születtek az ajkai TOP-os pályázatokról és ezen nincs is mit csodálkozni.

Az egyik legbölcsebb hozzászólás a vitában talán Gerencsér Hildáé (MSZP) volt, aki úgy látta, hogy Ajka városrészei, attól függetlenül, hogy melyik pártból választottak képviselőt maguknak, egyforma eséllyel szerepelnek a városfejlesztési tervekben és – mint mondta, képviselőtársaira utalva – “mi sem egy-egy városrészre esküdtünk, hanem az egész városra.”

Lékó Sándor

https://www.facebook.com/ajkaiszo/videos/1311872808935154/

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás