VILÁGNAP A legszervezettebb korosztály az időseké

Az ünnepség résztvevői, az első sorban dr. Horváth József (Fotó: lgyg)

Ebben a világban többször fordul elő az, hogy nem Piroska megy a sűrű, sötét erdőben kis kosarával, kaláccsal, gyümölccsel a nagymamához, hanem a nagymama megy mindenféle jóval megpakolva Piroskáékhoz és megküzd még a farkassal is – mondta az Idősek Világnapja alkalmából tartott városi ünnepség szónoka, Utassy István.

Október 3-án, délután a színházteremben egybegyűlt ajkai szépkorúakat és a meghívott vendégeket Vallerné Horváth Andrea, a rendezvénynek otthont adó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ igazgatóhelyettese köszöntötte.

Utassy István

Az ünnepi beszédet Utassy István önkormányzati képviselő, a városi művelődési, oktatási és sportbizottság elnöke mondta, aki bevezetőjében emlékeztetett rá, hogy az ENSZ 26 évvel ezelőtt indított el egy programsorozatot az idős emberek számára, amelyhez hazánk is csatlakozott. A mozgalom célja a figyelem felhívása a méltóságteljes időskorra, valamint az idősek továbbfoglalkoztatása.

– Életünknek két olyan szakasza van, amelyben fokozottabb figyelmet, körültekintőbb bánásmódot igénylünk. Az egyik a csecsemőkor, a gyermekkor korai szakasza, a másik az úgynevezett öregkor – mondta a képviselő, majd azt a mondást idézte, hogy ha az ember fiatalon nem lázad, akkor nincs szíve, ha meg időskorban lázad, akkor nincs esze.

– Úgy gondolom, mi idősebbek, túl vagyunk a lázadás korán. Az emlékeink megszépülnek, az idő múlása új értelmet nyer. Mi még tudjuk, mi az, 30-40 évet dolgozni egy munkahelyen. A mai világban ez maga a csoda – tette hozzá a szónok, majd így folytatta:

– Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma a haszonelvűség időszakát éljük. Az idősebb korosztály jobban tudott áldozatot vállalni a hazájáért, a családjáért, a munkájáért. A legszervezettebb korosztály az időseké. Ajkán is több mint ezren kapcsolódnak nyugdíjasklubokhoz, egyéb szervezetekhez. Vigyáznunk kell egymásra, ugyanis rossz szándékú emberek vadásznak az idősebbekre, mert könnyebben kirabolhatók, becsaphatók, átverhetők, fizikailag legyőzhetők vagyunk. Miközben fiataljainak ezrével hagyják el az országot és minden hatodik magyar gyerek ma már külföldön születik, mi idősebbek itthon tesszük a dolgunkat: figyelünk egymásra, támogatjuk a gyermekeinket, s próbáljuk a köz érdekében hasznossá tenni magunkat.

Az ünnepi szónok egy Ajkán már sokszor elhangzott, jól ismert felszólítással fejezte be beszédét: – Élvezzék az életet!

Tündérkelepelők

A beszédet követően Gazsóné Gráczer Ágota mondta el Az idő múlása című saját költeményét, majd a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Tündérkelepelők énekkarának köszöntő műsorát hallhatták a jelenlévők. Ezután ismét egy saját költemény előadása következett, dr. Makay Mária az Öregek című versét szavalta el.

Az Idősek Világnapja alkalmából hagyományosan jutalmazzák a város szépkorú közösségéért legtöbbet dolgozókat. Az elismeréseket dr. Horváth József alpolgármester és Zábrák Béla, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Szövetségének városi elnöke adta át.

Elismerésben részesült: Vesztergom Jánosné, az ajkarendeki Dália nyugdíjasklub alapító tagja, a színjátszó csoport műsorainak fő szervezője, aki segítőkész, jó ötleteivel a településrész életében is aktívan részt vesz. Major Istvánné, a Lila Akác nyugdíjasklub tagja, aki hosszú évek óta segíti a közös együttlétek tartalmas, hasznos, hangulatos eltöltését, a nyugdíjasklub közösséggé formálódását. A Pedagógus nyugdíjasklub tagja, Szabó-Pál Antalné, a klub gazdasági felelőse, aki precíz, megbízható, segítőkész, figyelemmel kíséri és segíti a környezetében élő idős embereket. A Regös Klub sportfelelőse, Takács Lajos, aki a megyei és országos versenyekre készíti fel klubtársait, valamint tekében, kártyában kiváló eredményekkel öregbíti  a klub hírnevét. Mindezek mellett ezermesteri minőségében is élharcosa a klubnak.

Bíró Józsefné, a Jószerencsét nyugdíjasklub aktív tagja, versmondója, állandó résztvevője a rendezvényeknek. A rábízott feladatokra alaposan felkészül, a megyei szellemi vetélkedő motorja. Az Üveggyári nyugdíjasklub tagja, Magyar Lászlóné, a klub információs bázisa, aki társait mindig tájékoztatja az őket érintő aktuális dolgokról. Szorgalmasan szervezi a közös üdüléseket, kirándulásokat, fotóival valamennyi klubnak és társainak is örömet okoz.

Szabó Dezsőné, a Harmónia klub alapító tagja, aktív szervezője és megvalósítója az értékeket felismerő és létrehozó szabadidős programoknak, táboroknak. Irányítója a kreatív alkotó csoportokban sok klubtársa képességei kibontakoztatásának, ami kiállításokban ölt testet. Az Önkormányzati nyugdíjasklub egykori vezetője, Rajmon Lászlóné, aki jelenleg helyettesként végzi munkáját, kiváló közösségi ember, mindenire odafigyel, mentálisan fő támasza társainak. Jó ötleteivel a klubélet motorja, odaadása példaértékű.

Orfeum Operett

A Bányász hagyományápoló nyugdíjasklub alapító tagja, Ihász Józsefné, aki aktív szervezője a klubéletnek, több cikluson keresztül tevékenykedett vezetőségi tagként. Vidámságával, segítőkészségével, barátságával a klubtagoktól méltán érdemel elismerést. A Diabetes klub alapító tagja, Gazsóné Gráczer Ágota, jó kulturális szervező, a klubélet motorja. Kézügyességével, ötleteivel, verseivel színesíti a klubot, aktivitása példaértékű. Horváth Árpádné, a Látássérült klub vezetője, aki a klubvezetés mellett hosszú évekig látott el feladatokat a Veszprém Megyei Vakok és Gyengénlátók kistérségi elnökeként, a felügyelő bizottság elnökeként, megyei és országos küldöttként. Életének küldetése a vak és gyengénlátó emberek segítése.

Az ünnepség az Úrkúti Orfeum Operett társulatának hangulatos, dalos műsorával zárult, ami nagy tetszést aratott a közönség körében.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás